Друк сторінки

Пільги та субсидії для дітей-сиріт, що навчаються  (02.04.2006)

Читачка (просить не називати її прізвище та адресу):

Я - студентка інституту, сирота. В інституті немає бюджетних місць, тому мені сказали, що я повинна платити за навчання. У мене питання: чи маю я право на знижку по оплаті, і який закон про це говорить? Також виникає питання про оплату квартири. Я живу з бабусею (вона не є моїм опікуном). Чи маємо ми право на отримання субсидії, і що для цього потрібно? Яким чином поширюється на мене дія закону про те, що коли діти вчаться, то батьки мають право в декларації про доходи удержати суму, витрачену на навчання?
 
Відповідь юриста:

Чинним законодавством України пільг або знижок при здійсненні оплати за навчання для дітей-сиріт не передбачено. Однак пунктом 3 статті 42 Закону України "Про освіту" від 23.05.1991 1060-XII передбачено, що "навчання у вищих навчальних закладах державної форми власності оплачується державою, за винятком випадків, передбачених частиною четвертою статті 61 цього Закону; у вищих навчальних закладах освіти інших форм власності - юридичними та фізичними особами". Тобто якщо вищий навчальний заклад, в якому навчається читачка, повністю або частково належить до державної власності, то оплата її навчання повинна відповідно повністю або частково здійснюватися державою. Частиною 4 статті 61 Закону України "Про освіту" також передбачено, що навчання може здійснюватися за рахунок додаткових джерел фінансування вищих навчальних закладів. Такими додатковими джерелами є:

- кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів; науково-дослідні роботи (послуги), інші роботи;

- плата за надання додаткових освітніх послуг;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності; валютні надходження тощо.

Відповідно до частини 3 статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 2342-IV читачка має право на повне державне забезпечення в навчальному закладі до досягнення нею двадцятитрирічного віку. Крім того, для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, статтею 8 зазначеного Закону передбачені додаткові пільги. Такими пільгами, зокрема, є:

- стипендія, розмір якої на 50 відсотків перевищує розмір стипендії у відповідному навчальному закладі, а також виплата 100 відсотків заробітної плати, нарахованої в період виробничого навчання та виробничої практики;

- виплата щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох місячних стипендій до завершення навчання. Виплата зазначеної допомоги здійснюється впродовж 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, передбачених для навчальних закладів у відповідних бюджетах;

- збереження за особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що навчаються, при наданні академічної відпустки за медичним висновком на весь період академічної відпустки повного державного забезпечення та виплати стипендії;

- забезпечення випускників за рахунок навчального закладу одягом та взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі двох прожиткових мінімумів. Нормативи забезпечення одягом і взуттям затверджуються Кабінетом Міністрів України. За бажанням випускників навчальних закладів їм може бути видана грошова компенсація в розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття. Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у 2006 році становить:

з 1 січня - 453 гривні, з 1 квітня - 465 гривень, з 1 жовтня - 472 гривні (стаття 65 Закону України "Про державний бюджет України на 2006 рік" від 20.12.2005 3235-IV).

Що стосується отримання субсидії. Умови призначення та порядок надання громадянам щомісячної адресної субсидії визначається "Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (далі - Положення), що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 848. Відповідно до пункту 2 Положення "право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі - субсидія) поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будинках) державного та громадського житлового фонду, в тому числі у гуртожитках, - на оплату користування житлом; приватного житлового фонду та фонду житлово-будівельних (житлових) кооперативів - на оплату утримання житла; житлового фонду незалежно від форм власності - на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

Відповідно до пункту 4 Положення субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу. Норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються, виходячи з 21 кв. метра на кожну зареєстровану в житловому приміщенні особу та додатково 10,5 кв. м - на всіх зареєстрованих осіб, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, - на загальну площу незалежно від розміру квартири.

Якщо обсяг витрачання газу, води, електричної та теплової енергії вимірюється засобами обліку, розмір субсидії для відшкодування їхньої оплати розраховується, виходячи з фактичного споживання послуг, але не більше від встановлених норм споживання.

Субсидія розраховується, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу. Кількість осіб визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення про призначення субсидії. Розрахунок сукупного доходу для призначення субсидії провадиться відповідно до "Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги", затвердженої спільним Наказом Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомсім'ї та Держкомстату України від 15.11.2001 486/202/524/455/3370.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - на основі річного сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за попередній календарний рік.

Залежно від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги (у випадку читачки - дві особи), субсидія призначається за наявності різниці між розрахунковою вартістю житлово-комунальних послуг і обсягом визначеного обов'язкового відсотка платежу.

Отже, субсидія полягає в оплаті громадянами житлово-комунальних послуг в межах норм володіння чи користування загальною площею житла (21 кв. метр на кожну зареєстровану в житловому приміщенні особу та додатково 10,5 кв. метра на всіх зареєстрованих осіб) в розмірі 20 відсотків їхнього середньомісячного сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - 20 відсотків їхнього річного сукупного доходу. Розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг та розмір субсидій визначаються окремо за кожний вид послуг пропорційно до його частки у загальній сумі вартості цих послуг. У випадках, коли впродовж терміну призначення субсидії фактична плата за окремий вид послуг змінюється, перерахунок розміру витрат та розміру субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у межах норм споживання здійснюється лише за цим окремим видом послуг (пункт 1 Постанови Кабінету Міністрів України "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії" 1156 від 27.07.1998).

Призначення субсидій та контроль за їхнім цільовим використанням здійснюється відділами (управліннями) субсидій районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад. У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх відповідним відділам (управлінням) субсидій здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад. Субсидія призначається наймачу, власнику (співвласнику) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.

Для призначення субсидій громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає до відповідного відділу (управління) субсидій заяву, довідку про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, довідки про доходи кожного із зареєстрованих та декларацію про їхні доходи і майновий стан, відомості про забезпеченість житловою площею та комунальними послугами. (Бланки заяв, форми довідок і відомостей про забезпеченість житловою площею та комунальними послугами можна отримати у відповідному відділі (управлінні) субсидій). Для нарахування субсидій відділами (управліннями) субсидій можуть використовуватися відомості про доходи та розміри платежів у вигляді списків, довідок, даних на технічних носіях інформації, одержаних від органів соціального захисту населення, служб зайнятості населення, житлово-експлуатаційних та інших підприємств і організацій.

Субсидії призначаються за умови пред'явлення розрахункових книжок, квитанцій або аналогічних документів про фактичну оплату житлово-комунальних послуг за попередній період. У разі наявності заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги субсидії призначаються за умови укладення угоди про погашення цієї заборгованості між наймачем (власником) і відділом (управлінням) субсидій або ж надавачем послуг.

У разі коли відомості, викладені в заяві, не підтверджені належно оформленими документами, субсидія призначається починаючи з місяця надходження заяви за умови, що відомості будуть підтверджені в установленому порядку впродовж місяця з дня подання заяви.

Рішення про призначення (непризначення) субсидій приймається впродовж десяти днів після подання заяви та всіх необхідних документів.

Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати свою обов'язкову частку витрат на оплату цих послуг. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша за обов'язкову частку витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.

Що стосується податкового кредиту. Пунктом 1.16 статті 1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" вiд 22.05.2003 889-IV (далі - Закон) визначено термін "податковий кредит". Податковим кредитом є сума (вартість) витрат, понесених платником податку у зв'язку з придбанням товарів, робіт, послуг у фізичних або юридичних осіб впродовж звітного року, на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками звітного року.

До складу податкового кредиту (тобто до витрат, на суму яких можна зменшити свій річний оподатковуваний дохід) включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів, робіт, послуг та визначають суму таких витрат. Зазначені документи не надсилаються податковому органу, але підлягають зберіганню платником податку впродовж строку, достатнього для проведення податковим органом податкової перевірки стосовно нарахування такого податкового кредиту (пункт 5.2 Закону).

Пунктом 5.3. Закону передбачено перелік витрат, дозволених до включення до складу податкового кредиту, згідно з яким платник податку має право включити до складу податкового кредиту звітного року такі витрати, фактично понесені ним протягом звітного року:- частину суми відсотків за іпотечним кредитом, сплачених платником податку;

- суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше за п'ять відсотків від суми його загального оподатковуваного доходу звітного року;

- суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення, але не більше суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 Закону, у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання впродовж звітного податкового року.

Отже, згідно з процитованою вище нормою пункту 5.3. Закону, безпосередньо читачка або член її сім'ї першого ступеня споріднення можуть включити витрати, фактично понесені впродовж звітного року, до податкового кредиту такого року. Цими витратами вважається сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення, але не більше суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (підпункт 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 Закону).

Згідно з абзацом 2 підпункту 1.20.4. статті 1 Закону, "членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як даної фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення".

Наприкінці хотів би звернути увагу читачів на такі моменти, які необхідно знати для того, щоб скористатися своїм правом на податковий кредит.

1. Для отримання податкового кредиту необхідно подати річну податкову декларацію. Підстави для нарахування податкового кредиту із зазначенням конкретних сум відображаються в річній податковій декларації.

2. Річна податкова декларація заповнюється самим платником податку або іншою особою, нотаріально уповноваженою на це платником податку. Декларація подається до податкового органу за місцем податкової адреси (реєстрації місця проживання) платника до 1 квітня року, наступного за звітним.

3. Загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного впродовж звітного року як заробітна плата.

4. Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Ведучий рубрики Дмитро КРУПНИК, адвокат

Запитання до Д. Крупника можна надсилати: "Товариш", "Запитай у юриста", а/с 266, м. Київ-21, 01021; електронною поштою: krupnyk@ukr.net
 
У листах чітко формулюйте 1-2 запитання, вказуйте повну адресу, прізвище, ім'я та по батькові (за потреби ми не будемо їх друкувати). Юридична допомога на шпальтах газети є виключно дорадчою.


http://www.tovarish.com.ua/news/Za_svoy_prava/02-04-2006/Pilhy_ta_s.html

Перейти на сайт